پنل خورشیدی موجود از نظر تکنولوژی ساخت به سه دسته کلی تقسیم می‌شود :

  • مونو کریستال یا تک کریستالی که با رنگ سیاه و ماژول‌هایی به شکل مربع و فاقد هر چهار گوشه (هشت ضلعی نامنتظم) در بازار یافت می‌شود. این نوع از پنل های موجود در بازار بازدهی بین ۱۵-۲۰ درصد دارند.
  • پلی کریستال یا چند کریستالی یا مولتی کریستال با رنگ آبی روشن ناهمگن و ماژول های این نوع از پنل های خورشدی مربعی شکل هستند. این نوع از پنل های موجود در بازار بازدهی بین ۱۲-۱۶ درصد دارند.
  • آمورف یا فیلم نازک شبیه فیلم دوربین های عکاسی سابق هستند، ماژول این نوع از پنل های خورشید یکپارچه است (از ترکیب سری موازی سلول های درست نشده). انعطاف پذیر و قابلیت تولید در سایه و ابر را دارند. این نوع از پنل های موجود در بازار بازدهی بین ۱۰-۱۵ درصد دارند. در محیطهایی که سایه هست و شما ناگزیرید از پنل های خورشیدی برای تامین انرژی الکتریکی خود استفاد کنید بهتر است از پنل های آمورف یا فیلم نازک استفاد کنید.
انرژی خورشیدی، ، برق خورشیدی خانگی، پنل خورشیدی مبلمان شهری، مبلمان مدرن، شهر هوشمند، فضاسازی ویلا، محوطه ویلا، فضای سبز
انرژی خورشیدی، ، برق خورشیدی خانگی، پنل خورشیدی مبلمان شهری، مبلمان مدرن، شهر هوشمند، فضاسازی ویلا، محوطه ویلا، فضای سبز
پنل خورشیدی آموروف