آلاچیق خورشیدی باغ موزه مینیاتوری

آلاچیق خورشیدی باغ موزه مینیاتوری یکی از نمونه های موفق مبلمان شهری هوشمند در استان تهران و در شهرداری های کشور می باشد. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد باغ موزه مینیاتوری و پیاده سازی گوشه هایی از ایران عزیز در قالب هنر تصویرگری و استفاده از انرژی پاک و تجدیدپذیر در آن جلوه ای ویژه به این مرکز توریستی در منطفه ۸ تهران داده است. انتخاب رنگ و طرح این مبلمان زیبای شهری بسیار زیبا و این پارک و مرکز توریستی را از حیث استفاده از مبلمان شهر هوشمند بسیار ویژه نموده است. در ادامه نمونه نصب شده به همراه مشخصات آن آورده شده است:

آلاچیق خورشیدی

آلاچیق شهر هوشمند