با ما به مسولیت اجتماعی خود نسبت به هوای پاک پاسخ دهید!

contact us

دفتر تهران: تهران، آریاشهر، خیابان آیت الله کاشانی خیابان بهنام، بهنام ۸، پلاک۲

آدرس کارخانه: مازندران، بابل، میدان هادی نوروزی، خداداد۴۴

کارخانه: ۰۱۱۳۲۲۵۶۵۵۳

مدیرعامل: مهدی هدایت پور ۰۹۱۱۲۱۶۶۵۰۴

 معاون بازرگانی: بابک حقانی ۰۹۱۲۸۱۵۱۲۲۹